Updated: 2010-01-16

Olle Edqvist: Publications, 1978-2009

Olle Edqvist, Gränslös forskning (Falun: Nya Doxa, 2009)

Olle Edqvist, 'Är Sverige en polarnation?' in Polarår (Motala: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 2009)

Olle Edqvist, Internationalisera svensk forskning! (Stockholm: SISTER, Arbetsrapport, under tryckning, 2007)

Olle Edqvist, Review of SPIDER's funding of ICT collaboration projects with Swedish partner universities (Stockholm: SISTER, Arbetsrapport 2007:67, 2007)

Olle Edqvist, Internationalisering av svensk forskning - reflektioner från ett antal fall (Stockholm: SISTER, Arbetsrapport 2006:52, 2006)

Olle Edqvist, Sidas U-landsforskningsråd (Stockholm: Sida, Sida Evaluation 06/24, 2006)

Jan-Eric Degerblad & Olle Edqvist, 'Forskarutbildningen i ett forskningspolitiskt perspektiv' in En ny doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och tillväxt : Betänkande av Forskarutbildningsutredningen (Stockholm: SOU 2004:27, 2004)

Evaluation of the STINT institutional grant programme (SQW Limited, Final report, 2004)

The European Research Council: A Cornerstone in the European Research Area. Report from an expert group (Copenhagen: Ministry of Science, Technology and Innovation, December 2003)

Olle Edqvist, 'About career expectations' in How responsive should universities be? (Stockholm: The Swedish ICT Commission, Report 64, 2003)

Olle Edqvist, ‘Layered science and science policies’, Minerva, Vol. 41, No 3, 207-221 (2003)

Olle Edqvist, ‘Swedish research policies’, Appendix 2 in Learning from MISTRA’s first ten years (Stockholm 2003)

Olle Edqvist, ’Den svenska forskningspolitikens tre världar’ i Ulf Sandström (red.), Det nya forskningslandskapet (Stockholm: SISTER, skrifter 5, 2002)

Jan-Eric Degerblad, Olle Edqvist & Sam Hägglund, Utvärderingsspelet (Stockholm: SISTER, Working report 2002:21, 2002)

Olle Edqvist, ’Flera statliga forskningsfinansiärer? – en kommentar till utvärderingen ’A Singular Council’, Forskningspolitikk nr 2, 2002, 25 årgång, sid. 8-9

Ingvild Broch,  Olle Edqvist, Peder Olesen Larsen, Lea Ryynänen-Karjalainen og Helga Ögmundsdottir, ’Forskeruddannelse i Norden – Udfordringer og Samarbejde’, Nordisk Forskerutdanningsakademi, side 1-21 (2001).

Att finansiera forskning och utveckling. Rapport från Arbetsgruppen för fortsatt beredning av myndighetsstruktur för forskningsfinansiering (Stockholm: Ds 1999:68, 1999)

Olle Edqvist, 'Om konsten att be om goda råd: uppdragsgivarens roll vid utvärdering', Åberg, Leif, ed., Utvärdering - ett medel för att säkra eller utveckla kvalitet (Stockholm: Forskningsrådsnämnden rapport 98:1, 1998)

Olle Edqvist, ‘The Swedish Expensive Research Equipment Programme: A Model for Securing National Consensus on Investment Priorities’, in John Irving et al, Equipping Science for the 21st Century (Cheltenham: Edward Elgar, 1997)

Research at Central and East European Universities, Conference Proceedings (Krakow: Jagiellonian University Press, 1997)

Olle Edqvist and John S Nkoma, Evaluation of Sida-SAREC’s Support to the International Centre for Theoretical Physics (Stockholm: Sida Evaluation 97/8, 1997)

Jerker Carlsson och Olle Edqvist, Universitetsstöd och biståndspolitik. “Nya” riktlinjer för universitetsstöd?(Stockholm: Sida, Rapport för avdelningen för forskningssamarbete, 1995)

Hans Landberg, Olle Edqvist and Uno Svedin, Parliament, Government and Research. Some features of Swedish research policy over two decades (Stockholm: Government Official Reports 1995:121, 1995)

Hans Landberg, Olle Edqvist och Uno Svedin, Riksdagen, regeringen och forskningen. Några drag i svensk forskningspolitik under två decennier (Stockholm: SOU 1995:121, 1995)

Olle Edqvist och Kerstin Hagwall, Dyrbar utrustning. Problem och utmaningar. En studie av FRNs system för finansiering av dyrbar utrustning (Stockholm: FRN, 1995)

Olle Edqvist and John S Nkoma, The International Science Programs of Uppsala University (Stockholm: SAREC Documentation, Evaluations 1994:2, 1994)

Olle Edqvist, ‘The Swedish Experience of Funding Big Science' in Hicks, E. K. & W. Van Rossum, Policy Development and Big Science (Amsterdam: North-Holland, Colloquium Proceedings Amsterdam 18-19 September 1989, 1991)

Olle Edqvist, Guld och gröna skogar (Östersund: Fornvårdaren 22, 1989)

Olle Edqvist, 'Manne Siegbahn', Fysikhistoria, Kosmos 1987 (Stockholm: Band 64:1987, p. 163-176, 1987)

Olle Edqvist & Svante Lindqvist, Fysikerna och deras verktyg: Samspelet mellan forskning och instrumentteknisk utveckling inom svensk universitetsfysik under 1900-talet, Stockholm Papers in the History and Philosophy of Technology (TRITA-HOT), Vol. 2016, Stockholm: KTH, 1986

Olle Edqvist, 'Industrialisering och regional utveckling i västra Jämtland 1880-1914' in Glesbygdens livskraft - en idébok om glesbygdens möjligheter och problem (Östersund: Skrifter från Högskolan i Östersund 1985:1, p. 257-277, 1985)

Charles Edquist and Olle Edqvist, Sociala bärare of teknik. Brygga mellan teknisk förändring och samhällsstruktur (Lund: Zenit Häften, 1980)

Charles Edquist and Olle Edqvist, Social Carriers of Techniques for Development, Journal of Peace Research No 4, Vol XVI, 1979

Charles Edquist and Olle Edqvist, Social Carriers of Techniques for Development: A Comparative Economic Systems Approach, Appropriate Technology, Myths Versus Reality (Stockholm: SAREC, 1979)

Charles Edquist and Olle Edqvist, Social Carriers of Techniques for Development (Lund: Research Policy Program, Discussion paper no 123, 1978)Patents

Semiconductor Device, Per Swedberg, Folke Swenborg and Olle Edqvist, IPC: H01L29/06, 1966-09-26. Also registered in Sweden, France, the Netherlands, Germany, UK and Switzerland.

Thyristor with Positively Bevelled Junctions, Olle Edqvist and Per Svedberg, IPC: H01L21/00, 1967-06-15. Also registered in Sweden, France, the Netherlands, Germany, UK and Switzerland.Papers in physics 1966-1971 are not listed


Valid CSS!